Anna Nawara

Właściciel Studia Tańca Let’s Dance w Gliwicach. Ukończyła studia magisterskie w Łodzi na Uczelni Nauk Społecznych - kierunek Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Tytuł licencjata uzyskała w dziedzinie Promocji Zdrowia.

Z tańcem związana od 20 lat. Cierpliwa, żywiołowa, od 13 lat instruktor tańca. Kocha pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od dziecka sportowiec. Wyczynowo trenowała gimnastykę sportową. Jest współzałożycielką i trenerem w Studio Tańca LET’S DANCE. Od 2007 roku certyfikowany trener tańca o specjalności hip-hop. Od 2011 roku Instruktorka ZUMBY oraz ZUMBA KIDS. Instruktor tańca nowoczesnego, bajkowych choreografii, akrobatyki.

Stale szkoli się i rozwija skrzydła w dziedzinie menagerskiej, uczy w Polskiej Akademii Kształcenia Personalnego Kreato w Gliwicach. Prężnie jeździ na obozy jako wychowawca oraz posiada uprawnienia kierownika wypoczynku. Specjalistka do spraw zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi zajęcia Organizator wielu imprez tanecznych oraz twórca i choreograf pokazów muzyczno-tanecznych. Od 2017 roku Organizator corocznej Imprezy Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego Gold Contest w Gliwicach.

Powadzi zajęcia dla dorosłych przygotowując ich do Pierwszego Tańca. Twórca Urodzin w Let’s Dance, pełni funkcję menagera do spraw Urodzin oraz Animacji w Studio Let’s Dance. Z ogromną dokładnością podchodzi do każdej grupy oraz wkłada całe swoje serce w przygotowanie formacji. 

Właściciel, Trener, Animator