Mirosław Mucha

Trener

mirosław muchaWieloletni Instruktor kontaktowej walki wręcz i samoobrony
stopień sportowy 1 dan
umiejętności;
-techniki obronne i interwencyjne
-taktyka i technika interwencji
organizator zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i kobiet oraz funkcjonariuszy
certyfikowany instruktor Combat 56 nadany przez majora Arkadiusza Kupca

 

Samoobrona kobiet  Samoobrona dzieci 

 

41
51
1
2
3
6
7
22